Łódzkie destrukcje z udziałem aut.

Łódź u progu autodestrukcji.

W skrócie: ŁAD, bo walczymy o ład.

Zmęczeni widokiem niszczonych trawników i nielegalnie zastawionych chodników postanowiliśmy podjąć walkę z destrukcyjnym działaniem samochodów. Założyliśmy inicjatywę o nazwie „Łódzka AutoDestrukcja”, w ramach której podejmujemy działania w trosce o estetykę miejską i miejski porządek.

Nasza misjaPodnosić świadomość

Chcemy uświadomić mieszkańców miasta oraz instytucje miejskie, że problem nielegalnego parkowania w Łodzi jest bardzo duży i wymaga kompleksowych i systemowych zmian.

Uwrażliwiać na estetykę miejską

Zależy nam na uwrażliwianiu na estetykę miejską i zwiększeniu poszanowania wspólnej przestrzeni. Walczymy o zwiększenie poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, czyli chodniki, trawniki, place czy skwery.

Zwiększyć porządek w mieście

Pragniemy bardziej funkcjonalnych przestrzeni, sensownego wydzielenia stref do parkowania, aby zmniejszyć skalę nielegalnego parkowania i podnieść estetykę w mieście.
Służymy pomocą


Jeśli w twojej okolicy codziennie dewastowana jest przestrzeń zgłoś sprawę do nas – podejmiemy odpowiednie działanie lub doradzimy Ci co możesz zrobić. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Aktualnie pracujemy nad…


ul. Kilińskiego 76

ul. Sass-Zdort – przy EC-1

ul. Narutowicza 7

ul. Narutowicza 21-27

ul. Składowa 19-23

ul. Składowa 39

ul. Poznańskich x ul. P.O.W.

ul. P.O.W. x ul. Rewolucji

Plac Dąbrowskiego – płyta placu

Plac Dąbrowskiego – strona wschodnia

Plac Dąbrowskiego – strona zachodnia

Plac Dąbrowskiego 1-4 

ul. Tuwima x ul. Targowa

ul. Tuwima 22/26

ul. Kilińskiego 95

ul. Jaracza 14-18

ul. Jaracza x ul. P.O.W.

ul. Jaracza 47-49

ul. Kościuszki 80

Pasaż Schillera

ul. Tuwima 22/26

ul. Ogrodowa 16

ul. Pabianicka 49