Wszystkie

Wszystkie miejsca w Łodzi, w których występuje stały problem z nielegalnym parkowaniem lub stała dewastacja przestrzeni nanosimy na naszą mapę Łódzkiej AutoDestrukcji.


Lokalizacje, nad którymi obecnie pracujemy

ul. Kilińskiego 76

ul. Sass-Zdort – przy EC-1

ul. Narutowicza 7

ul. Narutowicza 21-27

ul. Składowa 19-23

ul. Składowa 39

ul. Poznańskich x ul. P.O.W.

ul. P.O.W. x ul. Rewolucji

Plac Dąbrowskiego – płyta placu

Plac Dąbrowskiego – strona wschodnia

Plac Dąbrowskiego – strona zachodnia

Plac Dąbrowskiego 1-4 

ul. Tuwima x ul. Targowa

ul. Tuwima 22/26

ul. Kilińskiego 95

ul. Jaracza 14-18

ul. Jaracza x ul. P.O.W.

ul. Jaracza 47-49

ul. Kościuszki 80

Pasaż Schillera

ul. Tuwima 22/26

ul. Ogrodowa 16

ul. Pabianicka 49


Lokalizacje, w których problem został pozytywnie rozwiązany

ul. Kilińskiego – od Narutowicza do Traugutta

Kilińskiego pod płotem

Kilińskiego – Narutowicza

P.O.W. pod boiskiem

Tuwima 19