Adres: Ogrodowa 16.

Problem: Zawłaszczanie przestrzeni pieszych na terenie płyty placu oraz dewastacja trawnika.

Opis problemu: Na etapie projektowania tej przestrzeni popełniono tu chyba wszystkie możliwe błędy. Wykonano pustą i nieatrakcyjną płytę oraz ustawiono kilka ławek. Posadzono śladową ilość traw ozdobnych i trzy maleńkie drzewka. Umieszczono słupki w sposób nieuchraniający pieszych przed wjazdem samochodów. Zamiast przyjemnej „przystani”, przy której z przyjemnością spotkamy się ze znajomymi tuż przed pójściem na wystawę czy do klubu nabyliśmy kolejne dysfunkcyjne miejsce, w którym:

 – Ludzie spacerują i jeżdżą samochody, co jest niebezpieczne;  

 – Ludzie jeżdżą samochodami i spacerują tu ludzie, co jest niebezpieczne;

 – Spędzanie czasu jest nieprzyjemne ponieważ jeżdżące tu samochody wywołują w pieszych niepokój. W efekcie zamiast musieć obawiać się o swój komfort i swoje bezpieczeństwo piesi wolą nie spacerować po placu oraz nie przechodzić przez środek placu;

 – Siedzenie na ławce obok zaparkowanych samochodów nie jest przyjemne ponieważ piesi korzystają z miejskich „przystani” po to, by odpocząć od samochodów a nie z nimi obcować. Dlatego plac, w którym mamy bliski kontakt z jadącymi lub stojącymi samochodami jest placem nie spełniającym swojej funkcji rekreacyjnej;

 – Płyta placu jest coraz bardziej zniszczona, ponieważ jeżdżą po niej samochody. Już po kilku miesiącach od zakończenia inwestycji płyta nadaje się do wyczyszczenia;

– Słupki ulokowano niezwykle gęsto, jednocześnie w taki sposób, że zabezpieczają plac przed samochodami jedynie z dwóch stron a gdyby były ulokowane w szerszych odstępach wystarczyłoby ich na zabezpieczenie placu z każdej strony.

Podsumowując, mamy przestrzeń mieszającą ze sobą różnych użytkowników przestrzeni, narażającą ich na niebezpieczeństwo, mamy też prywatny hotel rozporządzający przestrzenią o wymogach określonych przez miasto, oraz brak kontroli miasta nad swoją własną działką.

Problem monitorujemy od: wrzesień 2019r.

Nasza propozycja rozwiązania problemu: montaż słupków uniemożliwiających wjazd na teren placu oraz montaż słupków uniemożliwiających dewastację trawnika.


WRZESIEŃ 2019:

Parę lat temu bardzo cieszyliśmy się na wiadomość, że miasto sprzedało działkę pod planowany hotel Puro i jednocześnie zobowiązało nabywcę terenu by w ramach inwestycji przed budynkiem stworzył plac. Wszyscy dobrze wiemy jak fatalnie latami wyglądał ten narożnik i wszyscy bardzo liczyliśmy tutaj na jakiś postęp. Poza tym tuż obok Pałacu Poznańskich i Muzeum Historii Miasta Łodzi od dawna widać było potrzebę stworzenia miejsca, w którym będzie można na chwilę przysiąść, popatrzeć na elewację zabytku, powspominać zwiedzanie wnętrz lub obgadać wystawę. Kolejne potrzeby przyszły wraz z wybudowaniem biurowca Ogrodowa Office, który wygenerował tu większy ruch a przecież nawet mały placyk fajnie pomaga ten ruch na chwilę „przejmować” – przydaje się pracownikom biur by na chwilę wyjść w trakcie przerwy czy gościom biurowca, którzy zwyczajnie chcą poczekać na tramwaj. Bardzo się cieszyliśmy, że doceniono wartość takiej miejskiej „przystani”, myśleliśmy, że to jest dobry znak i zaczyna się przemycać rozwiązania, które dają nam nową jakość przestrzeni. Było to wszystko oczywiście dość tajemnicze ale rokowało naprawdę dobrą współpracę na linii miasto – inwestor prywatny i liczyliśmy, że może w tym miejscu powstać naprawdę ciekawa przestrzeń. Cieszyliśmy się. Do czasu kiedy plac okazał się jedynie nową nawierzchnią, nie zapraszającą do siadania i miłego spędzania czasu. Wyglądał zupełnie jak… do niczego, i jedyne co mu wróżyliśmy to szybkie zaatakowanie go przez samochody.

Czas mijał, w upalne dni plac świecił pustkami. Nic w tym dziwnego ponieważ ze względu na brak wysokich drzew, mogących dawać jakikolwiek cień, siedzenie tutaj groziło poparzeniem lub udarem słonecznym. Robiło się coraz chłodniej, plac nadal nie cieszył się jakimś wielkim powodzeniem ale powoli widać było więcej osób siedzących na ławkach. Niestety, taki stan rzeczy oczywiście nie mógł trwać długo ponieważ zaczęto tolerować tu parkowanie samochodów… Otóż nieszczęśliwie w Polsce panuje taki paskudny zwyczaj, że gdy tylko istnieje jakaś pusta przestrzeń, np. pusta przestrzeń placu stworzona dla pieszych, to ta pusta przestrzeń nie zostaje długo do dyspozycji pieszych tylko jest zabierana pieszym. Plac przed hotelem Puro ma sporą ilość pustej przestrzeni dlatego, że pełni częściowo rolę miejsca dojazdu na parking podziemny oraz, w razie konieczności, drogi przeciwpożarowej dla samego hotelu. Niemniej jednak można było tę przestrzeń rozplanować dużo lepiej, tak, aby pustka „nie prosiła się” w przyszłości o jej odebranie. Nie minęło pół roku kiedy plac o funkcji rekreacyjnej zamienił się w parking z możliwością siadania na ławce.


PAŹDZIERNIK 2019:

Hotel Puro ustawił na placu tabliczkę z zakazem parkowania, który dotyczy chyba tylko niektórych skoro jednak jakieś samochody za tabliczką parkują.

22 października 2019 r. poruszyliśmy sprawę sytuacji na placu przed hotelem Puro w naszych social mediach. Sprawą zainteresowały się wtedy media lokalne i zaczęły pojawiać się wywiady z przedstawicielami władz miasta. Najpierw zapewniono, że odbyły się w tej sprawie liczne spotkania, podczas których postanowiono wstrzymać się z jakimikolwiek działaniami, z powodu trwającej przebudowy ulicy Ogrodowej, i odrzucono możliwość zainstalowania słupków tłumacząc, że zablokują one drogę pożarową. Powstałe na płycie placu przez cały czas budowy ulicy Ogrodowej zabrudzenia obiecano później wyczyścić. Przekazano również wtedy informację, że nie za dużo można w ogóle w tej sprawie zrobić ponieważ oznakowanie strefy zamieszkania nie jest poprawne. Podsumowując, nie zadbano o płytę placu i bezpieczeństwo pieszych w momencie gdy spokojnie można to już było zrobić – można było zmienić oznakowanie, a słupki zamontować tak, by jeden z nich był składany, jak to się dzieje w innych miastach Polski.

28 października 2019 roku padły kolejne zapewnienia. Zarząd Dróg i Transportu zobowiązał się do zamontowania separatorów lub elementów małej architektury, które fizycznie uniemożliwią wjazd samochodów, np. donic na kółkach. Niestety, ten montaż zapowiedziano dopiero na przyszły rok, a do tego czasu hotel Puro zobowiązał się blokować wjazd samochodom za pomocą taśmy, oraz uzupełnić oznakowania drogowe, czyli zamontować informację o końcu strefy zamieszkania, co umożliwić miało podejmowanie jakichkolwiek interwencji przez Straż Miejską.

Jak wyglądała realizacja tych zapewnień? Pojawiły się słupki z taśmami, owszem, ale jedynie od strony zachodniej placu, co i tak umożliwiało samochodom wjazd od strony ulicy Zachodniej… Czy coś jeszcze zmieniono? Niestety nie.


WRZESIEŃ 2020:

Sytuacja wygląda następująco:

– Teren przed hotelem Puro nie był już placem budowy, mimo to nie rozpoczęto tu egzekwowania prawa oraz interwencji Straży Miejskiej i Policji;

– Nie wprowadzono nowego oznakowania pionowego i poziomego, które miało dodatkowo uporządkować kwestie prawne jazdy i postoju na tym terenie;

– Nie zostały zamontowane ani słupki, ani nie zostały ustawione donice;

– Dodatkowo rosło zaniedbanie pozostałych spraw, takich jak np. pogarszający się stan ławek, nie wyczyszczono też granitowych płyt z oleju po zaparkowanych autach.

Problem narasta, samochody parkują już w dwóch rzędach.


KWIECIEŃ 2021:

Dokonano zmiany organizacji ruchu. Z naszych informacji wynika, że poprawą sytuacji prawnej placu zajęła się dyrekcja hotelu Puro. Cały proces uzgodnień z odpowiednimi instytucjami miejskimi trwał dokładnie rok i 6 miesięcy… W ramach zmian wyznaczono na nowo strefę zamieszkania i dodatkowo kilka miejsc parkingowych po stronie zachodniej, które w przyszłości mają zostać włączone w Strefę Płatnego Parkowania. Dodatkowo, dostawiono kilka mobilnych koszy na śmieci, które ograniczyły możliwość wjazdu bezpośrednio na główną część placu. Niestety, kosze nie pojawiły się w wystarczającej ilości, przez co wjazd na plac nadal jest możliwy, i nielegalne parkowanie nadal trwa, chociaż w mniejszym stopniu niż wcześniej.


LIPIEC 2021:

Skierowaliśmy do Straży Miejskiej w Łodzi pytanie ile interwencji oraz ile mandatów, wynikających z nieprzestrzegania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, zostało wystawionych na placu przed hotelem Puro, w okresie od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r. Okazało się, że w czasie ostatnich 6 miesięcy podjętych zostało 7 interwencji, i wystawionych okrągłe 0 mandatów, na łączną kwotę 0 złotych. Powtórzmy: 0 mandatów za parkowanie niezgodne z przepisami o ruchu drogowym na placu przed Puro przez 6 miesięcy. Jedyne co otrzymali tu kierowcy to „zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego”. To tyle jeśli chodzi o faktyczne działanie służb tuż obok jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych w mieście.

Czy w takim razie ciągle coś na placu w kwestii organizacji ruchu jest nie tak? Wydawać by się mogło, że trawający rok i 6 miesięcy proces uzgodnień, polegający na zmianie organizacji ruchu, jest podstawą do właściwego prawnego uporządkowania terenu. Jak się jednak okazuje Straż Miejska w Łodzi ma chyba na ten temat inne zdanie.

Nowe światło w tym temacie rzucił materiał TV Toya z dnia 28 lipca 2021 roku, w którym dyrektor hotelu Puro w Łodzi twierdzi, że mimo zmian w organizacji ruchu na placu przed hotelem, zatwierdzonych przez różne komórki organizacyjne Miasta, Straż Miejska w Łodzi dalej odmawia podjęcia interwencji przed hotelem z uwagi na „złą organizację ruchu”. Mimo to, podczas trwającej konferencji Prezydent Zdanowskiej, odbywającej się w dniu 28 lipca 2021 roku, zamontowano tutaj dwie blokady na koła parujących nielegalnie aut. Czyżby była to pokazowa interwencja specjalnie wyreżyserowana na potrzeby wizerunkowe władz miasta? Nie wiadomo.

Po materiale TV Toya z 28 lipca 2021 roku wystąpiliśmy z ponownym zapytaniem do Straży Miejskiej w Łodzi, w trybie dostępu do informacji publicznej, o to „Jakie problemy prawne stoją na przeszkodzie podejmowania jakichkolwiek interwencji w związku z naruszeniem przepisów o ruchu drogowym w strefie zamieszkania w zakresie postoju i zatrzymania pojazdów na działkach miejskich przed hotelem Puro przy Ogrodowej 16 w Łodzi.” W dniu 10 sierpnia 2021 roku otrzymaliśmy odpowiedź, że „We wcześniejszym okresie nie były podejmowane interwencje przy hotelu Puro przy ul. Ogrodowej 16 ze względu na nieprawidłowe oznakowanie strefy zamieszkania. Patrole podejmujące czynności w ww. miejscu zgłaszały brak znaku drogowego B-41 „koniec strefy zamieszkania”. Po ustawieniu znaku przez zarządcę terenu interwencje są podejmowane. W dniu 05.08.2021r. strażnicy przeprowadzili rozmowę z dyrektorem ww. hotelu, którego poproszono, aby jego pracownicy równo traktowali wszystkich kierujących parkujących swoje pojazdy przed hotelem (np. nie faworyzowali dostawców i zezwalali na parkowanie poza miejscami wyznaczonymi.” Z odpowiedzi Straży Miejskiej wynika więc, że obecna organizacja ruchu jest poprawna, ale Straż Miejska w Łodzi przez pierwsze półrocze 2021 podjęła tutaj 7 interwencji i wystawiła równe 0 mandatów. Mmmm brzmi świetnie!

Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi ma intencje zwiększenia ilości terenów zielonych na placu, i wymienić meble miejskie. Ogłoszony juz został przetarg w trybie Zaprojektuj i Zbuduj, a koncepcja zagospodarowania została oficjalnie zaprezentowana przez Prezydent Hannę Zdanowską 28 lipca 2021r.

To idealny moment by spojrzeć kompleksowo na ten teren, zazieleniając go, oraz zabezpieczając odpowiednio przed nielegalnym parkowaniem. Problem nielegalnego parkowania przecież nadal tu istnieje skoro w trakcie prowadzonej konferencji Prezydent Zdanowskiej Straż Miejska zakładała blokady pojazdom parkującym na placu. Jednocześnie były to zapewne jedyne dwie blokady jakie Straż Miejska założyła w tym miejscu w 2021 roku, gdyż tak, jak wcześniej pisaliśmy w okresie od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r. wystawiono w tym miejscu 0 mandatów, mimo podjęcia 7 interwencji.

My ze swojej strony przesłaliśmy nasze sugestie do dokumentacji przetargowej, by zwrócić Urzędowi Miasta Łodzi uwagę na różne elementy tej przestrzeni.


SIERPIEŃ 2021:

Plac nie został uporządkowany do dzisiaj, ale nie tylko plac, przez cały ten czas nie został też uporządkowany teren między placem przed hotelem a wjazdem na parking przed Biedronką – teren zielony, ze starymi i nowymi drzewami oraz pozostałościami po trawnikach. Teren ten znajduje się na styku łączącym działkę miejską z działką prywatną, znajduje się tu również uliczka prowadząca do Biedronki. Granica działek przebiega ukośnie przez skwer. Sam projekt utworzenia placu przed hotelem Puro był częścią większej całości, a jednym z elementów aranżacji okolicy, realizowanych w tym samym czasie, było utworzenie trawników na zachód od samej przestrzeni placu. Wszystkie te działania, za zgodą miasta, realizował inwestor wznoszący hotel. Niestety i tutaj mamy pewien problem wynikający z braku przemyślenia projektu i braku późniejszego utrzymania terenu zielonego.

Nie wiemy o co tu dokładnie chodzi i dlaczego ten mały fragment miasta sprawia aż tak duży problem zarówno zarządcy hotelu jak i instytucjom miejskim. Bardzo wyraźnie widać tu albo brak współpracy albo nieudaną współpracę, której efektem jest bezprawie i niszczenie zieleni.

Piękny widok, prawda? I to tuż obok jednej z największych atrakcji turystycznych w Łodzi!

Jedyne co tutaj zrealizowano to ułożenie trawy z rolki. Co ciekawe trawę z rolki rozłożono tu DWUKROTNIE, ale ponieważ trawniki te nigdy nie zostały zabezpieczone słupkami to pod wpływem egoizmu kierowców samochodów (zapewne klientów Biedronki) w błyskawicznym tempie za każdym razem zamieniały się w klepiska i błota.

Teren uliczki do parkingu Biedronki nie będzie wchodził w zakres przebudowy w ramach tworzonych obecnie przebić, związanych z rewitalizacją obszarową, ponieważ jest to teren prywatny. Natomiast fragment trawnika miejskiego nie był planowany do przebudowy w ramach rewitalizacji. Teoretycznie Biedronka mogła zabezpieczyć ten fragment trawnika na swojej działce, ale nie zrobiła tego przez cały czas. Urząd Miasta Łodzi również mógł zabezpieczyć ten fragment zieleni, po obrysie działki miejskiej, ale też tego nie zrobił. W ten oto sposób otrzymujemy majestatyczny obraz braku dostrzegania problemów, braku zaangażowania oraz braku odpowiedniego nadzoru.


PAŹDZIERNIK 2021:

Sytuację najlepiej zobrazują poniższe zdjęcia. My rozumiemy, że planowany jest remont tej przestrzeni ale to nie znaczy, że do tego czasu miejsce powinno być wykorzystywane do parkowania a piesi narażani na niebezpieczeństwo.

Autor:lodzkaautodestrukcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.