Każde nielegalne parkowanie możesz zgłosić we własnym zakresie, poniżej podpowiadamy jak możesz to zrobić.

1. Zgłoszenie na Policję lub Straż Miejską

O każdym przypadku popełnienia wykroczenia możemy poinformować służby: Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112, lub Straż Miejską, dzwoniąc na numer 986. Podczas zgłoszenia należy podać miejsce wykroczenia, markę i kolor pojazdu, oraz numery rejestracyjne pojazdu.

Możemy zgłosić wykroczenie również osobiście lub za pośrednictwem poczty mailowej: na Policję, na adres stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl, lub na Straż Miejską, na adres: ogolnomiejski@strazmiejska.lodz.pl. Należy wtedy załączyć zdjęcia, dokładnie określić miejsce i czas zdarzenia, oraz podać swoje dane kontaktowe, w razie gdyby trzeba było się pojawić i złożyć więcej wyjaśnień.

Zgłaszając sprawę w ten sposób musimy się liczyć z tym, że możemy zostać wezwani i przesłuchani w charakterze świadka.

2. Zgłoszenie na „Uprzejmie donoszę”

„Uprzejmie Donoszę”, link tutaj: uprzejmiedonosze.net/, jest ogólnopolskim rozwiązaniem, pomagającym mieszkańcom w nierównej walce z recydywistami parkowania. Wystarczy zrobić dwa zdjęcia, sprawdzić automatycznie pobrany adres i numer rejestracyjny oraz określić rodzaj naruszenia. Tylko tyle. Straż Miejska nie musi odwiedzać tego miejsca żeby stwierdzić to naruszenie naocznie. Dowód ze zdjęcia wraz twoim oświadczeniem jest wystarczający.

Zgłoszenie poprzez tę aplikację jest dużo szybsze i wygodniejsze niż poprzez pocztę e-mail. Dane potrzebne do zgłoszenia pobierane są bowiem automatycznie ze zdjęć, a do tego wszystkie sprawy możesz mieć zgromadzone w jednym miejscu.

3. Zgłoszenie do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Miejsca gdzie szczególnie często występują zdarzenia możemy nanosić na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, link tutaj: geoportal.gov.pl. Narzędzie to obliguje odpowiednie służby do potwierdzenia zgłoszeń, a w przypadku ich pozytywnej weryfikacji do kontroli, której celem jest eliminacja problemu. Opisujemy problem, dni tygodnia lub pory dnia, w których on występuje oraz załączamy zdjęcia.

Zgłoszenia te są anonimowe. Z jednego adresu IP można złożyć jedno zgłoszenie na dobę.

Zgłoszeń można dokonywać również za pomocą bezpłatnej aplikacji: Geoportal Mobile – Aplikacje w Google Play.